Září 2009

Epica- Unleashed

27. září 2009 v 16:00 | Lullyanka [Lullu <3] |  →my opinions
dobre pomýlila som sa ešte jeden článok dnes.. aj keď nemá nič spoločné s Tarjou. EPICA má nový clip!! a ja som z toho na prášky.. juchúú konečne som sa dočkala tejto mojej najobľúbenejšej piesne z DYU. Hneď sa mi zapáčila [a hlavne refrén] len čo som ju počula v ukážke z design your universe... dobre možno nie váš štýl ale ja týmto [a hlavne Tarjou] žijem :)
juj vražedná predstava Simone ako sestrička:D

gallery update II.

27. září 2009 v 14:29 | Lullyanka [Lullu <3] |  NewList
posledný článok tu na my winter storm pred odchodom... ale myslím že kým sa zas odsťahujem na smrť [xD] mohla by som dať zopár fotiek do galérie... a prednastaviť niečo aj na týždeň.. ale len tam... tak zatiaľ.. dúfam že sa objavím bez ujmy v piatok...

gallery update

25. září 2009 v 21:35 | Lullyanka [Lullu <3] |  NewList
dnes len tak "poskromne" akurát dnes som sa vrátila z internátu.. jaj ako sa teším že som opäť medzi vami :)♥ a hlavne doma + s Tarjou na mp4 a novinkami na očiach♥
staršie fotky Tarji z roku 2006 a 2007
Tarja s fanúšikmi - Savonlinna - Finlandia 16.07.2006

IF YOU BELIEVE - TARJA

20. září 2009 v 15:21 | Lullyanka [Lullu <3] |  →my opinions
ja viem už som ju uverejňovala.. ale keď ja si nepomôžem tá pieseň je tak sladká.. tak nádherná .. a som ňou akosi posadnutá .. a hlavne z tohto videa... tu znie prenádherne... a priipomína mi to žiar kde som ju objala... ... i ♥ u

BOY AND THE GHOST

20. září 2009 v 8:38 | Lullyanka [Lullu <3]
LYRICS
The streets are empty
inside it's warm
his hands are shaking
they lock the door
a voice is calling
asking to get in
all he wanted was a toy
all he needed was a gentle heart
to lead him through the dark
when his dreams are running wild
boy and the ghost
fire's not burning
the lights went out
the lights went out
big family dinner
the untold pain
there eyes are sparkling
on his frozen face
angels calling
asking to get in
all he wanted was a toy
all he needed was a gentle heart
to lead him through the dark
when there's nowhere left to fall
boy and the ghost
his eyes are burning
the lights went out
the dreamy snow
wake up, wake up
there's an angel in the snow
look up, look up
it's a frightened boy
with so much hate
such bad dreams
he could have seen
they [..] the key
but no one saw
no one saw
all he wanted was a toy
all he needed was a [..] heart
to lead him through the dark
boy and the ghost
when there's nowhere to go
nowhere to hide
the silence is burning
inside it's cold
sleep all die
nowhere to go
nowhere to hide
his light went out

PREKLAD
Ulice sú prázdne.
Vo vnútri je teplo.
Jeho ruky sa trasú.
Oni zamykajú dvere.

Hlas volá.
Chce vstúpiť.
Všetko čo chcel bola hračka.
Všetko čo potreboval bolo jemné srdce
aby ho viedlo skrze temno
keď jeho sny divo bežali

Chlapec a duch
Oheň nepáli
Svetlá hasnú
Svetlá hasnú

Veľká rodinná večera
nevysloviteľná bolesť
Ich oči iskria na jeho zmrznutej tvári.
Anjel volá, žiada o vstup.

Všetko čo chcel bola hračka.
Všetko čo potreboval bolo jemné srdce
aby ho viedlo skrze temno
keď tam nikde padá v pád.

Chlapec a duch
jeho oči planú
Svetlá hasnú
Sníva sen.

Zobuď sa, zobuď sa:
Je tam Anjel v snehu.
Pozri sa, pozri sa:
je to vystrašený mŕtvy chlapec
s toľkou nenávisťou, také zlé sny.
Mohol vidieť
Hračka je kľúč, ale žiadny nevidel, žiadny nevidel


Všetko čo chcel bola hračka.
Všetko čo potreboval bolo jemné srdce
aby ho viedlo skrze temno
Chlapec a duch

Despero, solitas, debilis, desolo.
Despero, solitas, debilis, desolo.

keď tam nikde padá v pád.
nemá sa kam skryť
Ticho zraňuje
Vnútri je zima. Spi alebo umri.
Nemá kam ísť, Nikam sa skryť.
Jeho svetlo hasne.

DIE ALIVE

20. září 2009 v 8:32 | Lullyanka [Lullu <3]
LYRICS
Open up the night.
Led by just a feeling.
All around is light.
Everything is healing.
No more fate ans no more mystery.
Even as time falls away
I live my days every moment and its memory,
not only to survive to die alive.
Overwhelming love, heaven's just a feeling.
Singing in my blood keeping me from kneeling.
No more fate ans no more mystery.
Even as time falls away
I live my days every moment and its memory,
not only to survive to die alive.
Die Alive.
No more fate ans no more mystery.
Even as time falls away
I live my days every moment and its memory,
not only to survive to die alive.

PREKLAD
Otvorená noc
Nechaj sa viesť iba pocitmi
Všetko naokolo je jasné
Všetko je liečivé
Žiadna smrť a žiadne tajomstvá
Rovnako, ako čas- všetko padá preč
Prežívam svoje dni každým momentom a jeho spomienkami
Nielen zostať nažive, umrieť za živa
Ohromujúca láska, nebo je iba cítenie
Spievanie v mojej krvi ma chráni pred kľačaním
Žiadna smrť a žiadne tajomstvá
Rovnako, ako čas- všetko padá preč
Prežívam svoje dni každým momentom a jeho spomienkami
Nielen zostať nažive, umrieť za živa
Umrieť zaživa

www.supermusic.sk

MY LITTLE PHOENIX

20. září 2009 v 8:27 | Lullyanka [Lullu <3]
LYRICS
Gracefully she's circling higher.
She has the wind beneath her wings
and looks down on us
She said:
"Robbed of my innocence, had no more time to play. I sure got my feathers burned, but I'm stronger than the flames".

Here she comes, here she comes.
I've been waiting for so long.
Here she comes
rose again from the flames
my little Phoenix
Eternity is set in her eyes
throwing sparks back at the world that'll never die.
And I think:
"She has robbed of her innocence, had no more time to play. She's only a little girl, but she stronger than the flames"

Here she comes, here she comes.
I've been waiting for so long.
Here she comes
rose again from the flames
my little Phoenix

You've got to get close to the flame to see
what it's made of
You've got to get close to the flame to see what you are made of.

Here she comes, here she comes.
I've been waiting for so long.
Here she comes
rose again from the flames
my little Phoenix

PREKLAD
Pôvabne sa vznáša.
Pod krídlami ma vzduch,
a sleduje nás...
Povedala: Okradli ma o moju nevinnosť, nedali mi viac čas na hru. Určite sa mi perie rozhorí, ale som silnejšia ako plamene...

Sem prichádza, sem prichádza,...
...tak dlho som vyčkával.
Sem prichádza ešte raz tá ruža z plameňov.
Môj malý Fénix.

V očiach vznikla nevinnosť...
...hádžuc iskry na svet, ktorý nikdy nezahynie.
A ja si myslím:
Okradla sa o nevinnosť, nemala čas na hru. Je len malé dievča, ktoré je silnejšie, než plamene.

Sem prichádza,...

Musíš sa priblížiť k plameňom, aby si uvidel,
z čoho sú...
Musíš sa priblížiť k plameňom, aby si uvidel,
z čoho si ty....

www.supermusic.sk

ESCAPE OF THE DOLL *intstrumental

20. září 2009 v 8:18 | Lullyanka [Lullu <3]

THE REIGN

20. září 2009 v 8:16 | Lullyanka [Lullu <3]
LYRICS
I see the waves of sand
Big free
Another land
Dreams within dreams
You are alive
They gave me their wings
I spread them wide

I'll move on
to another place
from my memories
unmade
I'll hold on
and my heart will find you there
love will shine free
Forever

Sun flames
And moons glow
Timeless the tides will flow
What will I face what will be mine
Fortune and fate
The other side

PREKLAD
Videla som vlny piesku
Veľká nespútaná
iná krajina
Snívať v snoch
Si nažive
Dali mi ich krídla
Roztahujem ich široko

Ja pôjdem
na iné miesto
z mojich spomienok
zrušených
Zastavím na mieste
a moje srdce ta tu nájde
láska slobodne zažiari
Navždy

Plamene slnka
a mesačný žiar
Večné prílivy zaplavia
Čo bude obrátim sa tomu tvárou čo bude moje
Štastie a osud
iná strana

www.supermusic.sk

Seeking For The Reign *instrumental

20. září 2009 v 8:08 | Lullyanka [Lullu <3]

LOST NORTHERN STAR

20. září 2009 v 8:07 | Lullyanka [Lullu <3]
LYRICS
Legend says that when grief overpowers happiness
the northern star loses its light and falls down on earth
where thee become a man.
One person alone can help.
I'm the one who leaves shadows in you room at night:
I'm the reason you're listening enlightening you eyes.
When Pan meets Apollo down with the sin
they will send tears of angels though kindness won't win.

Lost northern star
Buried in sorrow, I'll guard your mind.
Let demons howl outside.

Where the calm fields of snow become one with the sky
I am there; I am waiting as time passes by
I set up the weather to suit how you feel
Drop rain down with wishes, build grace out of steel

Lost northern star
Buried in sorrow, I'll guard your mind.
Let demons howl outside.

My soul burns.

Sending dream flakes your way.
painting pictures to help you each day.
Yet you don't know I'm there.

Lost northern star
Buried in sorrow, I'll guard your mind.
Let demons howl outside.
My soul burns.


PREKLAD
Legenda hovorí že keď žiaľ premôže sťastie
severská hviezda stratí svoje svetlo a padne dolu na zem
kde sa stane človekom.
Jedna osoba sama môže pomôcť.
Ja som tá jedna ktorá opustila tiene tvojej izby v noci:
Ja som dôvod že počúvaš rozžarujúc svoje oči.
oni zošlú slzy anjelov, hoci vľúdnosť nemôže zvíťaziť.

Stratená severská hviezda
pochovaná v smútku, Ja budem chrániť tvoju myseľ.
Nech démoni vyjú vonku.

Keď kľudné polia snehu sa s oblohou stanú vedno
Som tu, Čakám ako čas plynie
Nastavujem počasie na také ako sa cítiš
Padá dolu dážď s prianiami, buduje eleganciu bez oceli

Stratená severská hviezda
Pochovaná v smútku, Budem chrániť tvoju myseľ.
Nech démoni vyjú vonku.

Moja duša horí.

Posielajúc vločky snov tvojou cestou.
maľujúc obrázky na pomoc ti každý deň.
Zatiaľ nevieš že som tam.

Stratená severská hviezda
Pochovaná v smútku, budem chrániť tvoju myseľ.
Nech démoni vyjú vonku.
Moja doša horí.

www.supermusic.sk

I WALK ALONE

20. září 2009 v 7:54 | Lullyanka [Lullu <3]
LYRICS
Put all your angels on the edge
Keep all the roses, I'm not dead
I left a thorn under your bed
I'm never gone

Go tell the World I'm still around
I didn't fly, I'm coming down
You are the wind, the only sound
Whisper to my heart
When hope is torn apart
And no one can save you

I walk alone
Every step I take
I walk alone
My winter storm
Holding me awake
It's never gone
When I walk alone

Go back to sleep forevermore
Far from your fools and lock the door
They're all around and they'll make sure
You don't have to see
What I turned out to be
No one can help you

I walk alone
Every step I take
I walk alone
My winter storm
Holding me awake
It's never gone
When I walk alone

Waiting up in heaven
I was never far from you
Spinning down I felt your every move

I walk alone
Every step I take
I walk alone
My winter storm
Holding me awake
It's never gone
When I walk alone

PREKLAD
Polož všetkých svojich anjelov na kraj
Ponechaj si všetky ruže, ja nie som mŕtva
Nechala som tŕň pod tvojou posteľou
Nikdy nie som preč
Choď, povedz svetu že som stále niekde tu
Neodletela som, prichádzam dole
Ty si vietor, jediný zvuk
Šepot môjmu srdcu
Keď je nádej trhaná na kusy
A nikto ťa nemôže zachrániť

Kráčam sama
Každý krok ktorý urobím
Kráčam sama
Moja zimná búrka
Drží ma bdelú
Nikdy nie je preč
Keď kráčam sama

Choď si zasa navždy ľahnúť
Ďaleko od svojich hlupákov a zavri dvere
Oni sú všade naokolo a uisťujú sa
Že ty nemusíš vidieť
Čím som sa stala
Nikto ti nemôže pomôcť

Kráčam sama
Každý krok ktorý urobím
Kráčam sama
Moja zimná búrka
Drží ma bdelú
Nikdy nie je preč
Keď kráčam sama

Čakám v nebi
Nikdy som nebola ďaleko od teba
Spúšťajúc sa dole som cítila každý tvoj pohyb

Kráčam sama
Každý krok ktorý urobím
Kráčam sama
Moja zimná búrka
Drží ma bdelú
Nikdy nie je preč
Keď kráčam sama

www.supermusic.sk

ITE, MISSA EST *intro

20. září 2009 v 7:36 | Lullyanka [Lullu <3]

právne tušíte že sa mení design takže strpenie plz :)

19. září 2009 v 16:16 | Lullyanka [Lullu <3]
áno správne tušíte že sa mení design takže strpenie plz :)

18. LAYOUT WINTER STORM

19. září 2009 v 7:37 | Lullyanka [Lullu <3] |  →Layouts

FINAL STORM TOUR 2009 - Kapela

12. září 2009 v 15:08 | Lullyanka [Lullu <3] |  News
VOKÁLI - TARJA TURUNEN
BICIE - MIKE TERRANA
KEYBOARD - CHRISTIAN KRETSCHMAR
BASSOVÁ GITARA - OLIVER HOLZWARTH
GITARA - ALEX SCHOLPP
ČELO - MAX LILJA CELLO

Halloweensky koncert

12. září 2009 v 14:59 | Lullyanka [Lullu <3] |  News
Zas niečo čo si nemôžte nechať ujsť!

Piatok - 30. Október 2009 /19:00/
Tampere Hall Main Auditiorium
Tampere Philharmonic Orchestra
Benjamin Vary - dirigent
Tarja Turunen - spev
Sami Uotila - moderátor

Napínavý film & klasickú hudbu odohranú orchestrom a piesne Tarji Turunen okrem iného: Mussorgskyho Night on a Bare Mountain, Dukasov The Sorcerer"s Apprentice, Gounod"s Marche funèbre d'une marionette, Herrmannova hudba pre Hitchcock filmi Psycho and Vertigo, Williams" Harry Potter a Kameň mudrcov a Tarjina Turunen I Walk Alone a Oasis + SVETOVÁ PREMIÉRA JEJ NOVÝCH PIESNÍ
In for a Kill a Witch-Hunt.

Maximálne veľký gallery update xD*hej hej.. ašte mi je do smiechu keď som stále doma...

10. září 2009 v 14:48 | Lullyanka [Lullu <3] |  NewList

a koniec... toto je posledný prednastavený článok z nedeli.. takže objavím sa tu tuším až v piatok *na moje veľké sklamanie* zatiaľ sa držte a už to v tej škole nejako vydržte ..*povzbudenie akurát pre mňa... xD* a Loli hlavne ti sa drž!!! :-*
a trochu melanchólie...

a photoshooty
ANP I. /A Niesom Pekná ?:DDD

Media update

9. září 2009 v 14:33 | Lullyanka [Lullu <3] |  NewList
a ešte ďaľšie vecičky - len stačí kliknúť na mws-media.blog.cz :)

ANIMÁCIE A AVATARY TARJI

8. září 2009 v 12:28 | Lullyanka [Lullu <3] |  NewList
Pridala som pre vás animácie a avatarky.. v tomto momente sa nachádzam na internáte a zožieram sa spomienkov na môj a vaše milované blogy.. no dosť mojej trpkosti.. nechcem ňou kaziť nádherné výtvory tety - xx_swanheart_xx :)

ANIMÁCIE >> | >>
AVATARY >> | >> | >> | >> | >>