Březen 2009


Higher Than Hopes

29. března 2009 v 7:36 | Lullyanka [Lullu <3]

TEXT
Time it took the most of me
And left me with no key
To unlock the chest of remedy
Mother, the pain ain`t hurting me
But the love that I feel
When you hold me near

The hopes were high
The choirs were vast
Now my dreams are left to live through you

Red Sun rising
Drown without inhaling
Within, the dark holds hard

Passiontide
An angel by my side
But no Christ to end this war
To deliver my soul from the sword
Hope has shown me a scenery
Paradise poetry
With first snow I`ll be gone

The hopes were high
The choirs were vast
Now my dreams are left to live through you

Red Sun rising
Drown without inhaling
Within, the dark holds hard
Red Sun rising
Curtain falling
Higher than hope my cure lies

[I would just like to think that, it's not why it happened to me. But why was I saved? What else can I do now?]

Your death saved me

[Being in the dark about something, I can't even tell you how scary it is. You don't know what's inside; you don't know what's going to happen to you. The best way to put somebody at ease is to inform them, even if it's the grim truth.]

Red Sun rising
Drown without inhaling
Within, the dark holds hard
Red Sun rising
Curtain falling
Higher than hope my cure lies

Red Sun rising
Drown without inhaling
Within, the dark holds hard
Red Sun rising
Curtain falling
Higher than hope my cure lies

PREKLAD
Čas si zo mňa vzal väčšinu
A nechal ma bez kľúča
k odomknutí truhly pomoc
Matka, nezraňuje ma bolesť
Ale láska, ktorú cítim
Keď ma držíš vo svojej blízkosti

Nádeje boli vysoko
Chóry boli obrovské
Moje sny sú len ponechané, aby žily skrz teba

Červené slnce vychádza
Potápam se bez nadýchnutia
Vnútri sa temnota neľútostne drží
Červené slnce vychádza
Opona padá
Vyššie než nádej leží môj liek

Zdvihnutie vášne
Aniel na mojej strane
Ale žiadny Kristus, aby ukončil túto vojnu
Aby som dostal svoju dušu preč od meča
Nádej mi ukázala kulisy
Poéziu z raja
S prvím snehom odídu

Nádeje boli príliš vysoko
Tvoja smrť ma zachránila
Červené slunce vychází...

Kuolema Tekee Taiteilijan

29. března 2009 v 7:19 | Lullyanka [Lullu <3]
TEXT
Kerran vain haaveeni nähdä sain
En pienuutta alla tähtien tuntenut
Kerran sain kehtooni kalterit
Vankina sieltä kirjettä kirjoitan

Luojani, luoksesi anna minun tulla siksi miksi lapseni minua luulee

Sinussa maailman kauneus
Josta kuolema teki minusta taiteilijan

Luojani, luoksesi anna minun tulla siksi miksi lapseni minua luulee

Oman taivaan tänne loin
Anna minun päästä pois

PREKLAD
Len raz mohol som vidieť svoj sen
Necítil svoju malosť pod hviezdami
Kedysi som dostal mreže do svojej kolísky
Ako vezeň odtiaľ píšuc dopis

Pane môj, pre teba, nechaj ma stať sa tím, kým si moje dieťa myslí, že som

V tebe je krása sveta, ktorá zo mňa urobila umelca

Pane môj, pre teba, nechaj ma stať sa tím, kým si moje dieťa myslí, že som

Tu som stvoril svoje vlastné nebo
Nechaj ma odísť.

Ghost Love Score

29. března 2009 v 6:57 | Lullyanka [Lullu <3]
TEXT
We used to swim the same moonlight waters
Oceans away from the wakeful day

My fall will be for you
My fall will be for you
My love will be in you
If you be the one to cut me
I`ll bleed forever

Scent of the sea before the waking of the world
Brings me to thee
Into the blue memory

My fall will be for you
My fall will be for you
My love will be in you
If you be the one to cut me
I will bleed forever

Into the blue memory

A siren from the deep came to me
Sang my name my longing
Still I write my songs about that dream of mine
Worth everything I may ever be

The Child will be born again
That siren carried him to me
First of them true loves
Singing on the shoulders of an angel
Without care for love n` loss

Bring me home or leave me be
My love in the dark heart of the night
I have lost the path before me
The one behind will lead me

Take me
Cure me
Kill me
Bring me home
Every way
Every day
Just another loop in the hangman`s noose

Take me, cure me, kill me, bring me home
Every way, every day
I keep on watching us sleep

Relive the old sin of Adam and Eve
Of you and me
Forgive the adoring beast

Redeem me into childhood
Show me myself without the shell
Like the advent of May
I`ll be there when you say
Time to never hold our love

My fall will be for you
My fall will be for you
My love will be in you
You were the one to cut me
So I`ll bleed forever

PREKLAD
Zvykli sme plávať v rovnakých vodách mesačného svitu
V oceánoch ďaleko od bdelého dňa

Môj pád bude pre teba
Moja láska bude v tebe
Ak budeš tým ,čo ma poreže,
Budem krvácať navždy

Stopa mora pred prebúdzaním sa sveta
Ma unáša k tebe
Do modrej spomienky

Môj pád bude pre teba......

Do modrej spomienky

Siréna z hlbiny prišla ku mne
Spievala moje meno ,moju túžbu
Stále píšem piesne o tom mojom sne
Hodnote všetkého, čím som kedy mohla byť

Dieťa* sa znova narodilo
Siréna ho odniesla ku mne
Prvú z tých pravdivých lások
Spievajúcu na ramenách anjela
Bez dozoru nad láskou a stratou

Zanes ma domov alebo ma nechaj tak
Moja láska, v tmavom srdci noci
Stratila som cestičku predo mnou
Práve on vzadu ma bude viesť

Vezmi ma
Lieč ma
Zabi ma
Zanes ma domov
Každým smerom
Každý deň
Iba ďalšia slučka v katovom povraze

Vezmi ma, lieč ma, zanes ma domov
V každom smere, každý deň
Neustále strážim náš spánok

Odľahči starý hriech Adama a Evy
Mňa a teba...
Odpusti zbožňovanému zvieraťu

Vykúp ma do detstva
Ukáž mi- mňa bez ulity
Ako príchod Mája
Tam budem, keď povieš
Čas na neudržanie našej lásky ani na okamih

Môj pád bude pre teba
Moja láska bude v tebe
Si tým ,čo ma porezal
Tak budem krvácať navždy...

* Kristus
____________
supermusic.sk |

Romanticide

29. března 2009 v 6:50 | Lullyanka [Lullu <3]


TEXT
Godlove and rest my soul
With this sundown neverending
The feel is gone yet you ain`t gonna see me fail
I am the decadence of your world
I am an eider covered in oil
Happy hunting, you double-faced carnivore

Tell me why
No heart to cry
Hang me high

The music is dead, the amen is said
The kiss of faith is what I beg
A loving heart `n soul for sale

Tell me why...

Leave me be
And cease to tell me how to feel
To grieve, to shield myself from evil
Leave me be
Od of lies is killing me
Romanticide
Till love do me part

See me ruined by my own creations

Leave me be...

Dead Boy`s alive but without sense
I need a near-death experience
Heart once bold
Now turned to stone
Perfection my messenger from hell

Wine turns to water
Campfires freeze, loveletters burn
Romance is lost
Lord, let me be wrong in this pain

Temporary pain, eternal shame
To take part in this devil`s chess game
Spit on me, let go, get rid of me
And try to survive your stupidity
PREKLAD
Miluj Boha a odpočívaj moja duša
S týmto nekonečným západom slnka
Cit je už preč ty nie
Budeš ma vidieť padať
Som úpadok
Tvojho sveta
Som pokrytá smolou a páperím
Šťastný lov,ty falošný mäsožravec

Povedz mi prečo
Žiadne srdce,čo by mohlo plakať
Zaves ma vysoko

Hudba je mŕtva,ámen bol povedaný
Bozk dôvery je to čo žiadam
Milujúce srdce a duša na predaj

Povedz mi prečo
Žiadne srdce čo by mohlo plakať
Zaves ma vysoko

Nechaj ma tak
A prestaň mi hovoriť ako sa mám cítiť
Trápiť sa,Ochraňovať sa
pred zlým
Nechaj ma tak
Klamstvá ma zabíjajú
Romantično
Kým ma láska nezabije

Tak ma vidíš zruinovanú mojimi vlastnými
Výtvormi

Nechaj ma tak
A prestaň mi hovoriť ako sa mám cítiť
Trápiť sa,Ochraňovať sa
pred zlým
Nechaj ma tak
Klamstvá ma zabíjajú
Romantično
Kým ma láska nezabije

Mŕtvy Chlapec je živý ale
Bez zmyslov
Potrebujem skúsenosť blízku smrti
Srdce kedysi smelé
Sa premenilo na kameň
Dokonalosť môjho posla
Z pekla
Víno sa mení na vodu
Kempové ohne mrznú,milostné listy horia
Romantika sa stratila
Pane,nech sa mýlim
V tejto bolesti

Dočasná bolesť,večná hanba
Zapojiť sa do diablovho
Šachu
Napľuj na mňa,poďme,zbav sa ma
a snaž sa aby tvoja hlúposť prežila

___________________
preklad: supermusic.sk |

Dead Gardens

28. března 2009 v 16:43 | Lullyanka [Lullu <3]
TEXT
The story behind the painting I drew is already told
No more tearstains on the pages of my diary
Tired but unable to give up since I`m
Responsible for the lives I saved

The play is done
The curtain`s down

All the tales are told
All the orchids gone
Lost in my own world
Now I care for dead gardens

My song is little worth anymore
Time to lay this weary pen aside

The play is done
The curtain`s down

" Where are the wolves, the underwater moon
The elvenpath, the haven of youth
Lagoons of the starlit sea

Have I felt enough for one man`s deed?
Or is it time to challenge the Ancient of Days
And let the virgin conceive"

All the tales...
PREKLAD
Príbeh obrazov, ktoré som maľoval je dorozprávaný
Už žiadne škvrny od sĺz na stránkach môjho denníka
Som unavený, ale neschopný vziať sa, protože som
zodpovedný za životy, ktorá som zachránil

Hra je dohraná
Opona je dole

Všetky príbehy sú dorozprávané
Všetky orchidei sú preč
Ztratený vo svojom vlastnom svete
sa teraz stará o mŕtve záhrady

Moja pieseň už nemá ani malú cenu
Je čas dať toto vyčerpané pero stranou

Hra je dohraná
Opona je dole
"Kde jsou ti vlci, měsíc pod hladinou

Elfí chodník, nebo mladosti
Lagúny,more rozžiarené hviezdami
Cítil so dosť pre čin jedného muža?
Nebo je čas na výzvu najstaršieho z dní
A nechať pannu otehotnieť"

Všetky príbehy...

the Siren

28. března 2009 v 16:32 | Lullyanka [Lullu <3]
TEXT
A lady with a violin playing to the seals
Hearken to the sound of calling

Who tied my hands to
the wheel?
the zodiac turns over me
(Come to me)
somewhere there my fate revealed
I hear but how will I see

I tied myself to the wheel
the winds talk to my sails not me
(come to me)
somewhere there my fate revealed
I hear but how will I see
PREKLAD
Dáma s huslami hrá tuleňom
Pozorne počúvajúc zvukom volania

Kto priviazal moje ruky
ku kormidlu?
Zverokruh sa nado mnou otáča
(Poď ku mne)
Niekde tam je odhalený môj osud
Počujem, ale ako uvidím

Priviazal som sa ku kormidlu
Vietor šepce mojim plachtám, nie mne
(Poď ku mne)
Niekde tam je môj osud odhalený
Počujem, ale ako uvidím

Creek Mary's Blood

28. března 2009 v 16:22 | Lullyanka [Lullu <3]

TEXT
Soon I will be here no more
You'll hear the tale
Through my blood
Through my people
And the eagle's cry
The bear within will never lay to rest

Wandering on Horizon Road
Following the trail of tears

White man came
Saw the blessed land
We cared, you took
You fought, we lost
Not the war but an unfair fight
Sceneries painted beautiful in blood

Wandering on Horizon Road
Following the trail of tears
Once we were here
Where we have lived since the world began
Since time itself gave us this land

Our souls will join again the wild
Our home in peace 'n war 'n death

Wandering on Horizon Road...


"I still dream every night
Of them wolves, them mustangs, those endless prairies
The restless winds over mountaintops
The unspoilt frontier of my kith 'n kin
The hallowed land of the Great Spirit
I still believe
In every night
In every day
I am like the caribou
And you like the wolves that make me stronger
We never owed you anything
Our only debt is one life for our Mother
It was a good day to chant this song
For Her

Our spirit was here long before you
Long before us
And long will it be after your pride brings you to your end"

PREKLAD
Už skoro tu nebudem
Budeš počuť ten príbeh
Mojej krvi, môjho ľudu aj v plači orla
Medveď vnútri nikdy neľahne k odpočinku

Túlajúci sa po ceste na Obzor
Sledujúc stopu sĺz

Biely muž prišiel
Videl požehnanú zem
My sme nosili, ty si bral
Ty si bojoval, my sme prehrali
Nebola to vojna, ale nečestný boj
Scenérie úchvatne nakreslené v krvi
Túlajúc sa po cesta na Obzor
Sledujúc stopu sĺz
Raz sme tu už boli
Kde sme žily od počiatku sveta
Keď nám dal túto zem sám čas

Naša duša sa opäť spojí v divočinu
Naším domovom v mieri
I ojne aj v smrti

Túlajúc sa po ceste na Obzor

"Stále snívam každú noc
o vlkoch, o mustangoch
o nekonečných prériách.
O neúnavných vetroch na
Vrcholkoch hôr
O neporušenom území mojich
Blízkých, môjho rodu
Svätej zemi Veľkého Ducha
Ja stále verím každoú noc každý deň
Som caribou
Ty máš rád vlkov,ktorí mi dávajú silu
Nikdy sme ti nič nedĺžili
Jedinou našou povinnosťou je život
Pre našu matku
Bol to pekný deň zaspievať túto pieseň
Pre ňu

Náš duch tu bol dlho
Pred tebou
Dlho pred nami
A bude tu dlho potom,čo ťa zahubí tvoja hrdosť."

Planet Hell

28. března 2009 v 16:08 | Lullyanka [Lullu <3]
TEXT
Denying the lying
A million children fighting
For lives in strife
For hope beyond the horizon

A dead world
A dark path
Not even crossroads to choose from
All the bloodred
Carpets before me
Behold this fair creation of God!

My only wish to leave behind
All the days of the Earth
This everyday hell of my
kingdom come

The 1st rock thrown again
Welcome to hell, little Saint
Mother Gaia in slaughter
Welcome to paradise, Soldier

My 1st cry neverending
All life is to fear for life
You fool, you wanderer
You challenged the gods and lost

Save yourself a penny for the ferryman
Save yourself and let them suffer
In hope
In love
This world ain't ready for The Ark
Mankind works in mysterious ways

PREKLAD
Zavrhujúca lož
Milióny detí bojujú
Pre život v boji
Pre nádej za obzorom

Mŕtvy svet
Temná cesta
Ani na rozcestiach nejde zvoliť smer
Všade predo mnou
Krvavo-červené koberce
Pozri na toto nádherné Božie dielo

Mojím jediným želaním je
Nechať za sebou
Všetky pozemské dni
Každodenné peklo môjho věčného života

Prvý kameň bol znovu hodený
Vitaj v pekle, malý Svätec
Matka Gaia ide na porážku
Vitaj v raji, vojak

Môj prví nikdynekončiaci výkrik
Celý život je o strachu o život
Ty blázon, tulák
Ty si vyzval bohov a prehral si

Ušetri si mincu pre prevozníka
Ušetri seba a je nechaj trpieť
V nádeji,v láske
Tento svet nieje pripravený pre Archu
Ľudstvo kráča záhadnými cestami...

::: MENINY ::: etc...

8. března 2009 v 20:04 | Lullyanka [Lullu <3] |  News
Ja zas nič nestíham naša princezná má meniny a mne nepríde ani zapotreby napísaťž sem ako jej prajem všetko najlepšie a najkrajšie z tohto sveta!Nech sa jej splní každý sen!A nech príde nato,aký je Marcelo chuj .. eh sorry ja si nepomôžem .Na svete je toľko nádherných metlákov ,aj ne-metlákov a aňona si vyberie toto :D no enchám tak.. hlavne že je ona spokojná :-*:))
P.S. Soilita bola zas najsexy ženou podľa 'starpulse' no vidno všetko raz vypláva na povrch:D!Tarjita mi sme to aj tak už dávno vraveli:)) P.S. pribudli nové fotky v galérii!

Ďaľší Photoshoot Tarji

4. března 2009 v 13:45 | Lullyanka [Lullu <3]
18:21 UPDATE ::: NEW PROMO z tarjaturunenenkeli.net
Pridala som ďaľšiu várku fotiek.Sú na odkaze:
Unknown Photoshoot
Nšla som ich u Missynky na tarja-site.blog.cz ale kedže je už zrušený tak nebudem dábať link iba poviem že Missy sa teraz nachádza tu

1.FANVIDEO

3. března 2009 v 16:07 | Lullyanka [Lullu <3] |  →Graphics
Ľudia!Traste sa:D!Lullyanka vytvorila svoje prvé fanvideo!! Je síce krátke ale na začiatok stačí nie? Bráška stiahol akýsi program tak som skúšala a vyšlo toto no:) takže VIDEO BY ME:D ach ako koľko som túžila napísať to slovo:D


Awards

3. března 2009 v 11:16 | Lullyanka [Lullu <3] |  Awards


Emma Award~Najlepšia Fínska umelkyňa 2002
Suosikki 2005~Najlepšia Fínska ženská umelkyňa roka
Mix 2005~Najlepšia umelkyňa
Soundi 2005~Najlepšia Fínska speváčka
NRJ Music Awards 2005~Najlepšia Fínska umelkyňa
Zlatá platňa z Nemecka pre album "Tag und Nacht" z roku 2007
Iltalehti 2006~Najlepšia Fínska speváčka
Album Roka 2006~Henkäys Ikuisuudesta
Nominácia na Emma Award:Najlepšia sólistka roku 2006
Zlatá platňa pre Henkäys Ikuisuudesta
Platinová platňa pre Yhden Enkelin Unelma z Ruska (2006)
Soundi Magazine 2008:Jedenásta najlepšia Fínska speváčka
Zlatá platňa pre My Winter Storm z Ruska,Maďarska a Česka
Platinová platňa z Fínska pre My Winter Storm
MFF Awards~2.Miesto-najlepšia kapela 2008
MFF Awards~2.Miesto Najlepší interpret Fínska 2008


Informácie sú odobraté z angelictarjaturunen.com

Nemo

2. března 2009 v 17:47 | Lullyanka [Lullu <3]
TEXT
This is me for forever
One of the lost ones
The one without a name
Without an honest heart as compass

This is me for forever
One without a name
These lines the last endeavor
To find the missing lifeline

Oh how I wish
For soothing rain
All I wish is to dream again
My loving heart
Lost in the dark
For hope I`d give my everything
Oh how I wish
For soothing rain
Oh how I wish to dream again
Once and for all
And all for once
Nemo my name forevermore

My flower, withered between
The pages 2 and 3
The once and forever bloom gone with my sins

Walk the dark path
Sleep with angels
Call the past for help
Touch me with your love
And reveal to me my true name

Oh, how I wish...

Nemo sailing home
Nemo letting go

Oh, how i wish...
PREKLAD
Toto je pre mňa navždy
Jeden z tých stratených
Ten bez mena
Bez úprimného srdca ako kompasu

Som to ja navždy
Jeden bez mena
Tieto riadky sú poslednou snahou
Nájsť chýbajúce záchranné lano

Ach, ako túžim
Po upokojujúcom daždi
Všetko, čo si prajem je opäť snívať
Moje milujúce srdce
Stratené v temnote
Pre nádej by som dal všetko
Ach, ako túžim
Po upokojujúcom daždi
Ach, ako by som chcel opäť snívať
Raz a navždy
A všetci raz
Nemo je moje meno naveky

Môj kvet, zvädnutý medzi
Sránkou dva a tri
Raz a navždy kvet odišiel s mojimi hriechmi

Choď po temnej ceste
Vyspi sa s anjelmi
Zavolaj si pomoc z minulosti
Dotkni sa ma svojou láskou
A prezraď mi moje pravé menoe

Ach, ako túžim...

Nemo pláva späť domov
Nemo odchádza

Ach.. ako túžim

Wish I Had An Angel

2. března 2009 v 17:20 | Lullyanka [Lullu <3]


TEXT
I wish I had an angel
For one moment of love
I wish I had your angel
Your Virgin Mary undone
I'm in love with my lust
Burning angelwings to dust
I wish I had your angel tonight

Deep into a dying day
I took a step outside an innocent heart
Prepare to hate me fall when I may
This night will hurt you like never before

Old loves they die hard
Old lies they die harder

I wish...

I'm going down so frail 'n cruel
Drunken disguise changes all the rules

Old loves...

I Wish...

Greatest thrill
Not to kill
But to have the prize of the night
Hypocrite
Wannabe friend
13th disciple who betrayed me for nothing!

Last dance, first kiss
Your touch my bliss
Beauty always comes with dark thoughts

I wish...

PREKLAD
Prial by som si mať aniela
Na jeden okamih lásky
Prial by som si mať tvojho aniela
Tvoju zničenú Pannu Máriu
Milujem svoju zmyselnosť
Spaľujúcu anielské krídla na prach
Prial by som si mať tvojho aniela dnes v noci

Hlboko do umierajúceho dňa
Vykročil som z nevinného srdca
Priprav sa nenávidieť ma, ako padám, keď môžem
Táto noc ťa zraní ako nikdy predtím

Staré lásky umierajú ťažko
Staré lži umierajú eště horšie

Prial by som si mať aniela
Na jeden okamih lásky
Prial by som si mať tvojho aniela
Tvoju zničenú Pannu Máriu
Milujem svoju zmyselnosť
Spalujúcu anielské krídla na prach
Prial by som si mať tvojho aniela dnes v noci

Padám, tak slabý a krutý
Opilecká maska mení všetky pravidla

Staré lásky umierajú ťažko
Staré lži umierajú eště horšie

Prial by som si mať aniela
Na jeden okamih lásky
Prial by som si mať tvojho aniela
Tvoju zničenú Pannu Máriu
Milujem svoju zmyselnosť
Spalujúcu anielské krídla na prach
Prial by som si mať tvojho aniela dnes v noci

Najväčší vzrušenie
Nezabíjať
Ale poznať cenu noci
Pokrytec
Chcel by som byť priateľom
Trinásty učedník, ktorý ma zradil pre nič!

Posledný tanec, prvý bozk
Tvoj dotyk, moja rozkoš
Nádhera vždy přichádza s temnými myšlienkami

Prial by som si mať aniela
Na jeden okamih lásky
Prial by som si mať tvojho aniela
Tvoju zničenú Pannu Máriu
Milujem svoju zmyselnosť
Spalujúcu anielské krídla na prach
Prial by som si mať tvojho aniela dnes v noci

Fanarts-prvé v histórii:)

2. března 2009 v 14:16 | Lullyanka [Lullu <3] |  NewList

Tak som sa odhodlala k prvej várke avatarov :) od jednej talentovanej osôbky:)
odkaz na avatary je:
AVATARS 0.01
a rozcestník bude vyzerať asi takto:»ICONS«
No viem že to už má podobne väčšina wobov ale dalo mi dosť zabrať kým som urobila tú ikonu:D

Dark Chest of Wonders

2. března 2009 v 7:22 | Lullyanka [Lullu <3]
Nemôžem si odpustiť komentár!Toto je moja srdcová záležitosť!Video je veľkolepé!
TEXT
Once I had a dream
And this is it

Once there was a child's dream
One night the clock struck twelve
The window open wide
Once there was a child's heart
The age I learned to fly
And took a step outside

Once I knew all the tales
It's time to turn back time
Follow the pale moonlight
Once I wished for this night
Faith brought me here
It's time to cut the rope and fly

Fly to a dream
Far across the sea
All the burdens gone
Open the chest once more
Dark chest of wonders
Seen through the eyes
Of the one with pure heart
Once so long ago

The one in the Big Blue is what the world stole from me
This night will bring him back to me

Fly to a dream...

PREKLAD
Raz som mal sen
A toto je on

Bol raz sen dieťaťa
Raz v noci hodiny odbily dvanástu
Okno sa doširoka otvorilo
Bolo raz srdce dieťaťa
Vek, keď som sa naučil lietať
A vykročil som von

Kedysi som poznal všetky príbehy
Je čas obrátiť čas
Nasledovať bledý mesačný svit
Raz som si prial práve túto noc
Viera ma sem zaniesla
Je čas prerezať povraz a letieť

Letieť za snom
Ďaleko cez more
Všetka záťaž je preč
Otvor ešte raz tú truhlu
Temnú truhlu divov
Videnú očami
Toho s čistým srdcom
Raz pred tak dlhou dobou

Ten ve Velké Modři je to co mi svět ukradl
Tato noc ho přinese zpátky ke mně

Letieť za snom...

Ďaľší blog

1. března 2009 v 15:38 | Lullyanka [Lullu <3] |  →my opinions
Kedže niet pochýb o mojom duševnom "zdraví" tak sa to snažím dať aj patrične najavo.No založila som ďaľší blog. A z toho vyplýva že túto stránku tvoria dokopy momentálne 4 blogy a kedže som postrihaná ,nieje vylúčené že pribudne ešte nejaký,ale nebojte budem sa snažiť obmedziť to *lol*
Tak ja sa lúčim a dávam odkaz na blog ktorý je venovaný výlučne fanartom:)


>>>>>>>>>MWS-FANARTS<<<<<<<<<

TARJINA SKUPINA

1. března 2009 v 9:44 | Lullyanka [Lullu <3]


~MIKE TERRANA
~
Hral v Tarjinej skupine na turné
~Má na konte 2 vlastné albumy
~Hrá na bicie(žáner hard-rock)
~Je Američan a narodil sa 21.1.1960 v New Yorku
~Je fanúšikom Franka Sinatru


~Maria Ilmoniemi
~Hrá na klávesy a obšas spieva vokály s Tarjou
~Má priateľa z Fínska
~Vyhrala 7.miesto v súťaži "Best Finnish keyboarder of 2007"

~Doug Wimbish
~
Narodil sa 22. septembra 1956 v Hartforde
~Hrá na basovej gitare
~Hral už pre veľkých umelcov(Madonna,Depeche Mode,Tarja:)
~na gitaru začal hrať ako 12 ročný
~Má dva sólové albumy


~Alex Scholpp
~
hrá na sólovú gitaru(žáner Metal/Rock/Trash
~Býva v Baden-Württemberg v Nemecku

~Hrá na čelo
~Narodil sa v roku 1975
~Bol členom populárnej Apocalyptiky


~TONY TURUNEN
~
Je to Tarjin brat
~V Tarjinej skupine hráva na gitare,na bicie,na klávesoch
~Spieva s Tarjou napr. Phantom of the Opera,Poison