Nightwish-The Pharaoh Sails To Orion

7. srpna 2008 v 10:13 | Lullyanka [Lullu <3]


•TEXT•
"Get away from me!
Take heed to thyself and see my face no more!
for in the day Thou see my face
Thou shalt die!"
- Exodus 10:28


A constellation of divine architecture built on Earth
A holy harbour - Orion
Nautical ascension to the firmament

Ship-shaped barrows open my heart to the wisdom of this land
Sailing with the Serpent Chimera of a fiendish sandman

The Unicorn arrives with the westwind to dream His funeral
"Thou art born for Horus dwells in Thee"

Slumbering with the ebb and the flow of this foaming tomb
"Thou art born for Seteh dwells in Thee"

Reveal your face to me and guide me through the Stygian fields
Enthral my soul to Sepedet's beams to serve Your will

Sailing on the distant seas from darkness to deliverance
Tales like the ocean written to the Draco's glance

Ruling with the scythe of death you tear our philosophies apart
An ancient starwalk to merge into the stars

"Open thy veins for my venom
Kiss the cobras with thy twisted tongue
So shalt thou join the empyrean circus
Where beggars mourn and seraphs dance
In this twilight cathedral
Shall I wed thee,
O Bride of the Netherworld"

Sailing on the distant seas...

Join my soul the Hunter in the sky

•Preklad•
"Prac sa odo mňa!
Daj si pozor aby si viac neuvidel moju tvár!
pretože v deň, keď uvidíš moju tvár
zomrieš!"
- Exodus 10:28


Súhvezdie božskej architektúry stavia na Zemi
Svätý prístav - Orión
More stúpa k oblohe

Voz v tvare lode otvorí moje srdce múdrosti tejto zeme
Plachtenie s hadom chiméry odporného rozprávkového uspávača

Jednorožec prichádza so západným vetrom v sne Jeho pohrebu
"Tvoje umenie zrodené pre Hóra žije v tebe"

Driemanie s odlivom a prúd tejto peniacej hrobky
"Tvoje umenie zrodené pre Seta žije v tebe"

Odhal mi tvoju tvár a preveď ma chmúrnymi poľami
Upútaj moju dušu k Sepetovým lúčom na slúženie Tvojej vôle

Plachtenie na ďalekých moriach z tmy k slobode
Rozpráva ako oceán napísal o dračom lesku

Rozsudok s kosou smrti odsúva našu filozofiu stranou
starý hviezdny chodec spája s hviezdami

"Otvor tvoje žily môjmu jedu
bozk kobry tvojím prepleteným jazykom
Tiež sa pripojíš k cirkusu neba
Kde žobráci smútia a cherubíni tancujú
V tomto šere chrámu
Sa mám spojiť s tebou,
Ach nevesta podsvetia"

Plachtenie po ďalekých moriach...

Spoj moju dušu lovec na oblohe
/supermusic.sk/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama